Последње освежавање базе података: 24.03.2023 12:05


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: TRAFOLAJT
Место: Београд
Датум објаве огласа: 23.01.2023
Датум продаје: 24.02.2023
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења Привредног суда у Београду, посл.бр. 6 Ст. 207/2021 од 23.03.2022. године, у складу са одредбама члана 133. став 1. и став 3. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.) стечајни управник стечајног дужника: Привреднo друштвo за производњу, унутрашњу и спољну трговину и услуге TRAFOLAJT доо Београд (Палилула) – у стечају Ул. Јовице Васиљевића бр. 25а ОГЛАШАВА продају имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Душан Ђукић
Контакт телефон: 063 – 282-981
Контакт е-маил: d.djukic.pritoka@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014