.


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 71.725


Извештај за период : Јул - Септембар -2012


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕЛЕКТРОКРАЈИНА - У СТЕЧАЈУ БОР, ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР 19

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: Бр.2.Ст.117/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 100567425, Матични број: 07630727, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2012


ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО СОНТА-ПРОМЕТ ДП СОНТА, ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА 73

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: Бр.Ст.143/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101126307, Матични број: 08644560, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2012


МИН ХОЛДИНГ ЦО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ВРСТА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА ИЗГРАДЊА АД НИШ, ШУМАДИЈСКА 1

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: Бр.2.Ст.91/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 100668040 , Матични број: 07402368, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2012


ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "YUKO" ДП ПО ЖИТИШТЕ ЗА ХОЛДИНГ ПОСЛОВЕ ЖИТИШТЕ, ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: Ст.30/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 101375915, Матични број: 08115095, Статус стечајног поступка: У току


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik