Последње освежавање базе података: 26.07.2021 03:24


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 52.713


Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ГРАМОНТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ - НОВИ САД - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2.Ст.222/2010, Стечајни управник: Драгољуб Кнежевић, ПИБ: 108184722, Матични број: 27001467, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ХОЛДИНГ ПРЕДУЗЕЋЕ ЕММСА БАЛКАН ДОО ШАБАЦ, СЛОБОДНА ЗОНА, БЕОГРАДСКИ ПУТ ББ

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.260/10, Стечајни управник: Предраг Манојловић, ПИБ: , Матични број: 17317261, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПОБЕДА ВЛАДИМИРОВАЦ, ЈНА 2

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст.38/2011, Стечајни управник: Милорад Ћук, ПИБ: 101086941, Матични број: 08047588, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2015


Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге СРЕМСКИ ДРВНИ ЦЕНТАР Сремска Митровица, Паробродска 6

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 2. Ст.410/2011, Стечајни управник: Милорад Достанић, ПИБ: 100794167, Матични број: 08469997, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ, МАРКЕТИНГ, ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ МБ КОНСАЛТИНГ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 6. Ст.4780/2012, Стечајни управник: Весна Митрић, ПИБ: 111649812, Матични број: 27008437, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РЕМОНТ, ОДРЖАВАЊЕ И ИЗРАДУ ПРОЦЕСНЕ ОПРЕМЕ ХИП-ПЕТРОРЕМОНТ ПАНЧЕВО, СПОЉНОСТАРЧЕВАЧКА 80

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст.70/2011, Стечајни управник: Милана Којић, ПИБ: 101862253, Матични број: 08192766, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Привредно друштво за трговину и услуге SAM SON COMPANY ДОО, Београд (Нови Београд)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 6. Ст 3422/2012, Стечајни управник: Михајло Коруга, ПИБ: 100705989, Матични број: 17228048, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014