Последње освежавање базе података: 06.06.2023 05:17
понедељак,09.05.16 ispit lat

Писмени део испита за стечајне управнике – 14.05.2016. године

Обавештавамо све кандидате који су поднели уредне пријаве за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног  управника у мајском испитном року 2016. године, да ће писмени део испита бити одржан 14.05.2016. године (субота) са почетком у 11.00 часова. Испит траје три сата или 180 минута.

Испит ће бити одржан у Београду, Теразије 23, VIII спрат, сала 1 и 2.

Моле се кандидати да на испит дођу најкасније до 10.30 часова, да са собом понесу личну карту и хемијску оловку.

У складу са чланом 7. Правилника о начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника кандидат има право да повуче пријаву, најкасније 7 дана пре дана одржавања испита, у ком случају нема право на враћање уплаћених трошкова за полагање испита.

Уколико кандидат не дође на испит а пријаву није повукао, сматра се да није положио испит.

У наведеном случају, као и у случају да кандидат није могао да присуствује испиту из нарочито оправданих разлога (болест, смртни случај и сл.), уплаћени трошкови за полагање испита  враћају се кандидату.

У складу са чланом 14. Правилника о начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника на захтев кандидата, председник  Комисије може одложити полагање писменог или усменог дела стручног испита или обуке за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање за наредни испитни рок, ако је кандидат због болести или других оправданих разлога спречен да полаже испит.

Накнада за одлагање полагања дела стручног испита износи 7.000 динара према Тарифи о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 46/13).

Усмени део испита биће одржан до краја маја месеца 2016. године, о чему ће кандидати који положе писмени део испита, бити благовремено обавештени.

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014