.


Bести

понедељак,09.03.15

Информативно-инструктивни семинар „ РЕОРГАНИЗАЦИЈА и УППР“ – март 2015

Информативно-инструктивни семинар „ РЕОРГАНИЗАЦИЈА и УППР“ који се одржава у суботу: 14. марта 2015. од 9,30 до 14,00 сати у РПК Нови Сад, Народног фронта 10/I Измене и допуне Закона о стечају, које су ступиле на снагу 13. августа 2014. године утицале су на примену института РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ. На овом семинару ће се посебна пажња посветити поступку реорганизације кроз досадашњу праксу,…

Сазнај више
среда,04.03.15 REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG DANA 22.10.2016. GODINE

Нови испитни рокови за полагање стручног испита за добијање лиценце стечајног управника

Обавештавамо заинтересоване кандидате да Агенција планира да у 2015. години одржи два испитна рока за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника. Први испитни рок биће одржан крајем маја месеца 2015. године, а други испитни рок у октобру месецу 2015. године. Обавештење о тачном датуму, времену и месту одржавања сваког стручног испита у складу са Правилником…

Сазнај више
уторак,03.03.15 statistika postupaka m

Објављена статистика стечајних поступака – март 2015

Објављени статистички подаци, којима располаже Агенција на дан 02.03.2015. године, о стечајним поступцима који су у току, отвореним стечајним поступцима у 2015. години, обустављеним стечајним поступцима, закљученим стечајним поступцима, просечном времену трајања стечајног поступка, броју стечајних поступака покренутих по Привредним судовима. На територији Републике Србије тренутно су у току 1864 стечајна поступка. У току 2015. години отворено је 31 стечајних…

Сазнај више
понедељак,02.03.15

Листа активних стечајних управника против којих се не води дисциплински поступак и којима није изречена дисциплинска мера за тежу повреду дужности

У складу са чланом 2. ст. 4. и 6. Правилника о саставу и начину именовања дисциплинског већа Агенције за лиценцирање стечајних управника, објављује се Листа активних стечајних управника против којих се не води дисциплински поступак и којима није изречена дисциплинска мера за тежу повреду дужности. Са наведене листе, случајним одабиром бира се један члан и један заменик члана Дисциплинског већа….

Сазнај више
уторак,24.02.15 vlada-republike-srbije

Програм рада и финансијски план АЛСУ за 2015. годину

На основу члана 42. Закона о јавним агенцијама (“Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05 – исправка) и члана 43. став 2. Закона о Влади (“Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) Влада Републике Србије је донела решења о давању сагласности на програм рада и финансијски план…

Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik