.


Јавне набавке за 2019. годину

У складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Агенција за лиценцирање стечајних управника објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи.

 


Јавне набавке

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка (отворени поступак) - набавка добара – моторна возила (путнички аутомобили) за потребе Агенције

ЈНД ОП 6/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документација

Допуне конкурсне документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.04.2019.
до 11 h

Јавне набавке мале вредности

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво (деривати нафте) за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 1/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
21.02.2019.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка добара - канцеларијски материјал за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
27.02.2019.
до 13 h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - чување и складиштење пословне документације за потребе Агенције
ЈНУ МВ 3/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
11.03.2019.
до 12 h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - мобилна телефонија (утрошак импулса) за потребе Агенције
ЈНУ МВ 4/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.03.2019.
до 11 h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - фиксна телефонија за потребе Агенције
ЈНУ МВ 5/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
25.03.2019.
до 12 h
6.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - Одржавање хигијене пословног простора Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 7/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.05.2019.
до 13 h
7.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање софтвера ЕРС и РБМС
ЈНУ МВ 8/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
12.07.2019.
до 13 h
8.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - систематски преглед запослених у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 9/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
14.08.2019.
до 11 h
9.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - заштита имовине и физичко техничко обезбеђење за потребе Агенције
ЈНУ МВ 10/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.08.2019.
до 12 h
10.Јавна набавка мале вредности - набавка добара - рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ 11/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
05.12.2019.
до 11 h
11.Јавна набавка мале вредности - набавка добара - софтвер за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ 12/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
25.12.2019.
до 12 h

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање књиговодственог програма АЛСУ
ЈН П 1/2019
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Developed by Belit d.o.o 2014