.


Јавне набавке за 2018. годину

У складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Агенција за лиценцирање стечајних управника објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи.

pdf  План јавних набавки за 2018. годину


Јавне набавке мале вредности

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво (безоловни моторни бензин евро премијум BMB 95 и евро дизел) за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 1/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.02.2018.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – потрошни канцеларијски материјал за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
23.2.2018.
до 13 h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – мобилне телефоније за потребе Агенције
ЈНУ МВ 3/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.3.2018.
до 11 h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – фиксне телефоније за потребе Агенције
ЈНУ МВ 4/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.3.2018.
до 11 h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање (сервисирање и поправка) возила Агенције
ЈНУ МВ 5/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
26.3.2018.
до 12 h
6.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Систематски преглед запослених у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 6/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
19.04.2018.
до 10 h
7.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Систематски преглед запослених у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 6а/2018 поновљени поступак
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
09.05.2018.
до 12 h
8.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Одржавање хигијене пословног простора Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 8/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора
16.05.2018.
до 13 h
9.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гуме са пратећим услугама за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 9/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
30.05.2018.
до 12 h
10.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање рачунарског софтвера ЕРС и РБМС Агенције ЈНУ МВ 10/2018Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
18.07.2018.
до 13 h
11.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - телекомуникационе услуге интернета за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 11/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измене и допуне конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
27.08.2018.
до 12 h
12.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Услуга заштите имовине и физичко техничко обезбеђење за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 12/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
04.09.2018.
до 12 h
13.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ 13/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке
11.12.2018.
до 12 h
14.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ 13а/2018 - поновни поступак
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
24.12.2018.
до 12 h

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање књиговодственог програма АЛСУ
ЈН П 2/2018
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
2.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање рачунарског софтвера АЛСУ
ЈН П 1/2018
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik