.


Јавне набавке за 2016. годину

У складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12) Агенција за лиценцирање стечајних управника објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи.

Microsoft-Word-2013-icon  План јавних набавки за 2016. годину

 
Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка – набавка добара – рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције
ЈНД ОП- 3/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Измене и допуне конкурсне документације

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
14.07.2016.
до 12 h


Јавне набавке мале вредности

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – горива (безоловни бензин и евро дизел) за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављање понуда

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
17.02.2016.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – потрошни канцеларијски материјал
ЈНД МВ 1/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
17.02.2016.
до 10 h
3.Јавна набавка мале вредности – услуге одржавања возила Агенције
ЈНУ МВ 3/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављање понуда

Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављање понуда - 15.03.2016.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
18.03.2016.
до 10 h
4.Јавна набавка мале вредности – услуге мобилне телефоније за кориснике запослене код Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 4/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављање понуда

Обавештење о измени конкурсне документације - Образац VIII Модел уговора - пречишћен текст

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
18.03.2016.
до 12 h
5.Јавна набавка мале вредности – услуге одржавања хигијене пословног простора Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 5/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
09.05.2016.
до 12 h
6.Јавна набавка мале вредности – услуга одржавања софтвера ЕРС и РБМС Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 6/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
13.06.2016.
до 12 h
7.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – софтвер за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ 7/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.07.2016.
до 12 h
8.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – Телекомуникационе услуге интернета за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 8/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о измени конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.08.2016.
до 12 h
9.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Услуга заштите имовине и физичко техничко обезбеђење за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 9/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
29.08.2016.
до 12 h
10.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Услуга систематског прегледа запослених у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 11/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о измени конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
07.10.2016.
до 12 h

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за ЈН услуге одржавања књиговодственог програма АЛСУ

ЈН П 2/2016
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
2.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање рачунарског софтвера АЛСУ

ЈН П 1/2016
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Developed by Belit d.o.o 2014