.
петак,12.03.21 test

Стручни испит за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника – 15. мај 2021. године

На основу члана 3. став 2. тачка 1) Закона о Aгенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС” бр. 84/04, 104/09 и 89/15) и члана 10. Правилника о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС” бр. 47/10), а у складу са Одлуком директора Агенције за лиценцирање стечајних управника од 10.03.2021. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника oбавештава све заинтересоване:

 СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

 биће одржан у Београду, дана 15.05.2021. године (субота)

Позивају се заинтересовани кандидати да Агенцији поднесу пријаве за полагање испита.

Кандидати су дужни да, уз попуњен образац пријаве, Агенцији доставе следеће:

  1. доказ о уплати накнаде за полагање испита (1.000,00 динара на име цене за обраду пријаве за полагање испита и 15.000,00 динара на име цене за полагање испита),
  2. копију личне карте.

Неблаговремено приспеле пријаве биће одбачене.

НАПОМЕНА:

Како је Правилником o програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника предвиђено да је саставни део испита и област коришћења система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и да ће се у складу са тим, након положеног усменог дела испита, одржати и четвородневна обука за коришћење овог система, oбавештавају се кандидати да је неопходно да познају рад на рачунару, као предуслов за похађање ове обуке и коришћење система ЕРС.

Детаљне информације у вези са програмом и начином полагања стручног испита могу се добити и на емаил: veljko.radulovic


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik