.
четвртак,31.01.13

Списак стручних семинара и курсева које организује или признаје Агенција у 2013. години

На основу члана 4. став 4. Правилника о начину издавања и обнављања лиценце за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС“,број 22/10), Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника, на седници одржаној дана 29.1.2013. године, усвојио је Одлуку о стручним семинарима и курсевима које организује или признаје Агенција у 2013. години, лицима која подносе захтев за издавање, односно захтев за обнављање лиценце за обављање послова стечајног управника.

Преузети:

Одлука којом се утврђују стручни семинари и курсеви које организује или признаје Агенција у 2013. години
Списак стручних семинара и курсева које организује или признаје АЛСУ у 2013. години

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik