.
понедељак,07.11.22 REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG DANA 22.10.2016. GODINE

Резултати писменог дела испита за стечајне управнике – новембар 2022. године

Kaндидати који се не налазе на списку, који је у прилогу овог обавештења, нису положили писмени део испита за стечајне управнике.

Кандидати имају право увида у резултате писменог дела испита.

Увид ће се вршити у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Teразије 23, шести спрат, и то: 09.11.2022. (среда) и 10.11.2022. (четвртак), у времену од 09.00 до 12.00 часова.

Кандидати имају  право приговора на резултате испита у року од три дана од дана  завршетка испитног рока, сходно члану 13. став 3. Правилника о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС“ бр.47/10).

Усмени део испита за кандидате који су положили писмени део испита, биће одржан у понедељак 14. новембра 2022. године, у просторијама Агенције, Београд, Теразије 23, трећи спрат, са почетком у 13.00 часова.

Након завршетка усменог дела испита, почев од 15. новембра 2022. године, у просторијама Агенције ( осми спрат, сала број 2) биће организована обука за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС). У случају промене датума почетка обуке, кандидати ће бити благовремено обавештени. Обука траје 3 данa у времену од 09.00 до 15.00 часова. Четвртог дана вршиће се провера стеченог знања.

У складу са чланом 14. Правилника о начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника на захтев кандидата, председник  Комисије може одложити полагање писменог или усменог дела стручног испита или обуке за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање за наредни испитни рок, ако је кандидат због болести или других оправданих разлога спречен да полаже испит.

Накнада за одлагање полагања дела стручног испита износи 7.000,00 динара према Тарифи о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 46/13).

Списак кандидата који су положили писмени део испита за стечајне управнике - новембар 2022. године

РБ.ИМЕ И ПРЕЗИМЕБРОЈ БОДОВА
1.Олга Мацић96,5
2.Лидија Димитријевић91
3.Жељко Драгић83,5
4.Маја Никчевић83
5.Иван Трифуновић78
6.Весна Илић77,5
7.Драгомир Николић76,5

Developed by Belit d.o.o 2014