Последње освежавање базе података: 21.05.2022 08:58
уторак,16.10.18

Резултати писменог дела испита за стечајне управнике одржаног дана 13.10.2018. године

Kaндидати који се не налазе на списку, нису положили писмени део испита за стечајне управнике.

Кандидати имају право увида у резултате писменог дела испита.

Увид ће се вршити у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Teразије 23, шести спрат, канцеларија 635 и то: 18.10. (четвртак) и 19.10. (петак), у времену од 12.00 до 15.00 часова.

Кандидати имају  право приговора на резултате испита у року од три дана од дана  завршетка испитног рока, сходно члану 13. став 3. Правилника о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС“ бр.47/10).

Усмени део испита за кандидате који су положили писмени део испита, биће одржан 22. октобра 2018. године, у просторијама Агенције, Београд, Теразије 23, III спрат.

О тачном термину и распореду полагања усменог дела испита, кандидати ће бити благовремено обавештени преко сајта Агенције, као и путем емаила или телефона.

Након завршетка усменог дела испита, почев од 29.10.2018. године, у просторијама Агенције биће организована обука за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС).

Обука ће бити одржана у групама (група броји око 8-10 полазника). Обука траје 5 дана у времену од 09.00 до 15.00 часова. Петог дана обуке, вршиће се провера стеченог знања.

У складу са чланом 14. Правилника о начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника на захтев кандидата, председник  Комисије може одложити полагање писменог или усменог дела стручног испита или обуке за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање за наредни испитни рок, ако је кандидат због болести или других оправданих разлога спречен да полаже испит.

Накнада за одлагање полагања дела стручног испита износи 7.000 динара према Тарифи о одређивању цена услуга које пружа Агенција за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 46/13).

Списак кандидата који су положили писмени део испита 13.10.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕМЕСТОБРОЈ БОДОВА
ВЕЉОВИЋ АНАБЕОГРАД90,5
ГАШОВИЋ БОГДАННОВИ САД84
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛОШБЕОГРАД91
КАЛИЧАНИН МИЛИЦАБЕОГРАД89,5
ЛЕКОВИЋ ВУКБЕОГРАД80,5
МАЈСТОРОВИЋ МИЛЕНАЧАЧАК74
МАНДИЋ ВЛАДИМИРСОМБОР75,5
МИЋОВИЋ ДРАГИЦАБЕОГРАД72
ОСТОЈИЋ ДУШАНБЕОГРАД78,5
ПЕЛИВАНСКИ ЛАЗАРБЕОГРАД98,5
ПЕРИЋ СУНЧИЦАБЕОГРАД87
ТОПАЛОВИЋ ВЕСНАУЖИЦЕ75,5
ТРИФУНОВИЋ ДАНИЈЕЛАНИШ99,5
ШЉИВАР БОЈАНБЕОГРАД80,5
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014