.
среда,25.11.15 studying-699485_1920

ПОПРАВНИ УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ЗА СТЕЧАЈНЕ УПРАВНИКЕ

Обавештавају се кандидати који у октобарском испитном року 2015. године нису положили усмени део испита, да у складу са чланом 11. став 7. Правилника о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС“ број 47/10) имају право да поново полажу усмени део стручног испита, уз признавање већ положеног писменог дела.

Такође, овим путем обавештавају се и кандидати који су одложили полагање првог усменог испита у октобарском испитном року.

Поновни усмени део стручног испита биће одржан дана 11.12.2015. године (петак), са почетком у 12.00 и 16.00 часова, у просторијама Агенције, Кнеза Михаила 1-3, Београд, III спрат.

О распореду полагања усменог испита кандидати ће бити благовремено обавештени путем емаила.

Кандидати који ни на поновљеном усменом испиту не покажу задовољавајуће знање оцењују се оценом „није положио“.

На захтев кандидата, председник Комисије може одложити полагање усменог дела испита, ако је кандидат због болести или других оправданих разлога, спречен да полаже испит. Накнада за одлагање дела испита, износи 7.000 динара.

Сматраће се да је кандидат који је положио писмени испит а није дошао на полагање усменог дела испита или на обуку за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање, одустао од полагања испита у целини, а резултати писменог дела испита биће поништени.

Моле се кандидати који поново полажу усмени део испита, да најкасније до 4.12.2015. године (петак), у складу са Тарифом о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 43613), изврше уплату накнаде за поновно полагање усменог дела стручног испита у износу од 7.000 динара и доказ о уплати доставе Агенцији (поштом или скенирано на емаил: brankica.nakic@alsu.gov.rs).

Уплату извршити на жиро рачун Агенције број: 840-957627-96, са сврхом уплате „накнада за поновно полагање усменог испита“.


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik