.
понедељак,29.09.14

Одржан стручни скуп у Крагујевцу: Имплементација закона о изменама и допунама закона о стечају

На скупу су презентоване новине Закона о којима је говорила је Љиљана Павловић, судија Привредног суда у Београду која је истакла да су круцијалне измене те што овај Закон дефинише појам повезаних лица, која су сврстана у четврти исплатни ред и могу да се наплате тек кад буду намирени повериоци првог, другог и трећег исплатног реда. Такође, евалуција информисаности електронске поште свих поднесака које стечајни управници поднесу суду у електронској форми знатно убрзава стечајни поступак. Онемогућава се директна избор стечајног управника од стране судије тиме што повериоци могу да предложе органе. Јасно је дефинисан почетак примене плана реорганизације и промењена законска садржина изјаве повериоца, до сада та изјава није била обавезујућа од сада ће имати садржину обавезујуће изјаве. Рокови који су до сада били недефинисани, сада су преклузивни. С обзиром да је стечајни поступак хитан поступак истакла је судија, тиме ће он бити знатно убрзан и знатно ће се скратити.

Ивана Матић в.д. директор Агенције за лиценцирање стечајних управника рекла је да стечај не мора бити само банкротство већ се може спровести и кроз реорганизацију као један од института стечаја. Она је истакла да су циљеви Закона о изменама и допунама Закона о стечају повећање транспарентности и спречавање злоупотребе, повећавање права поверилаца, отклањање уочених проблема у пракси и повећање степена намирења поверилаца и смањење трошкова стечајног поступка.

На стручном скупу присуствовале су судије Привредног суда у Крагујевцу и њихови сарадници, стечајни управници и њихови сарадници и асистенти, привредници, представници Параграфа и банака који су допринели успешној реализацији скупа.

 


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik