.
уторак,08.04.14

Најава семинара – “Наплата потраживања у стечају”

Наплата потраживања је веома важан аспект пословања сваког привредног субјекта, посебно у ситуацијама кад је смањен обим пословања или у стечају привредног субјекта, који још посебно отежава и продужава могућност наплате потраживања, па се често од привредних субјеката захтева покретање поступка за принудно остваривање потраживања.

Како би се брзо и ефикасно могло остварити право на наплату потраживања, сто је значајно за пословање али неретко и за опстанак привредних субјеката, изузетно је важно знати који је законом регулисани пут за решавање различитих проблемских ситуација и какве је ставове заузела судска пракса поводом спорних питања.

Такође, Закон о извршењу и обезбеђењу (’’Службени гласник РС’’ бр.31/2011) уређује поступак принудног остваривања потраживања и обезбеђења потраживања, уз револуционарну новину – увођење нове правосудне професије ’’извршитеља’’ која обавља послове самостално и независно.

Приватни извршитељ има широка законска овлашћења и нова решења у циљу повећања ефикасности извршног поступка, сигурније и брже наплате потраживања, односно остваривања имовинских права правних субјеката.

Предавачи на овом семинару су:

ГОРДАНА АЈНШПИЛЕР ПОПОВИЋ – Судија Апелационог суда

ЈЕЛЕНА МИКОВИЋ СТАНКОВИЋ – приватни извршитељ

Информативно – инструктивни семинар из области стечајног законодавства је намењен: стечајним управницима, њиховим асистентима и књиговођама, адвокатима и представницима Привредних судова, представницима банака и компанија и приватним извршитељима.

КОНТАКТИ: Јелена С. Станков: 021/48020 85 и 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com

Јасмина Лимони: 021/48 020 77 и 064/8 418 539, jlimoni@rpkns.com

ПРИЈАВЕ: на факс: 021/466 – 226, или на е-маил: jstankov@rpkns.com

КОТИЗАЦИЈА износи: 13.200,00 динара (урачунат је ПДВ), а за редовне чланице РПК Нови Сад, и стечајне управнике износи: 10.800,00 (урачунат је ПДВ) уплаћује се на рачун РПК Нови Сад, код ’’Banca Intesa“ а.д, број: 160-932202-77, након пријема профактуре, а најкасније 3 (три) дана пре почетка семинара.

Место на семинару је резервисано уплатом!

НАПОМЕНА: Семинар је усклађен са Одлуком АЛСУ, бр. I-01-1042014-03, од 31.01.2014. године, којом се овај семинар у организацији РПК Нови Сад признаје стечајним управницима у поступку подношења захтева за издавање или обнављање лиценце стечајног управника!

ПРИЈАВА

 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ


Developed by Belit d.o.o 2014