.
четвртак,04.01.18 alsu_worldbank_rpksrem

Материјал са семинара „ПОРЕСКИ АСПЕКТИ СТЕЧАЈА“, Београд, 27. децембар 2017. године

У организацији Агенције за лиценцирање стечајних управника, уз подршку Светске банке и Привредне коморе Србије, дана 27. децембра 2017. године у Београду, у просторијама Привредне коморе Србије,  Теразије 23, са почетком у 11 часова одржан је семинар под називом ,,Порески аспекти стечаја“.

Окупљеним стечајним управницима и другим учесницима се у уводној речи обратио се Синиша Александрић, директор  Центра за надзор и развој професије Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Окупљенима су своје радове представиле Мирјана Сибиновић Бисић, менаџер у компанији KPMG, и Славица Марић, самостални порески инспектор Пореске управе.

У току стечајног поступка, управници се сусрећу са бројним проблемима који се решавају применом прописа који су ван домена стечајног закона, попут прописа из области пореског права. Ови прописи су од посебног значаја у два најважнија сегмента стечајног поступка: испитивању пријава потраживања насталих пре отварања стечајног поступка у поступку наплате јавних прихода, те у поступку уновчавања имовине односно продаје имовине стечајног дужника и реорганизације.  Питање пореза од значаја је и у другим фазама стечајног поступка јер чињеница да је над привредним друством отворен стечај не ослобађа стечајног дужника обавеза по основу пореза. Предавачи су се потрудили да разреше бројне дилеме које су се јавиле у поступању стечајних управника у вези са обавезама ове врсте са циљем  бољег упознавања са пореским прописима и њиховом применом у току стечајног поступка.

Семинару је присуствовало 68 учесника. Анализом евалуационих образаца утврђено је да су присутни овај семинар оценили просечном оценом 4,5.

Захваљујемо свима који су помогли и подржали семинар, као и свим учесницима на показаном интересовању и издвојеном времену.


Предавачи:

Мирјана Сибиновић Бисић, менаџер у компанији KPMG

Славица Марић, самостални порески инспектор Пореске управеDeveloped by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik