.


Vesti

Monday,02.03.15

Lista aktivnih stečajnih upravnika protiv kojih se ne vodi disciplinski postupak i kojima nije izrečena disciplinska mera za težu povredu dužnosti

U skladu sa članom 2. st. 4. i 6. Pravilnika o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, objavljuje se Lista aktivnih stečajnih upravnika protiv kojih se ne vodi disciplinski postupak i kojima nije izrečena disciplinska mera za težu povredu dužnosti. Sa navedene liste, slučajnim odabirom bira se jedan član i jedan zamenik člana Disciplinskog veća….

Saznaj više
Tuesday,24.02.15 vlada-republike-srbije

Program rada i finansijski plan ALSU za 2015. godinu

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim agencijama (“Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) Vlada Republike Srbije je donela rešenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan…

Saznaj više
Thursday,19.02.15

INSOL EUROPE EECC konferencija, 14-15. maj 2015. godine, Vilnius, Litvanija

Obaveštavamo stečajne upravnike i druga zainteresovana lica da je u toku prijava za učestvovanje na konferenciji INSOL EUROPE EECC, koja se održava 14-15. maja 2015. godine u Vilniusu, u Litvaniji. Više informacija o samoj konferenciji možete dobiti na http://www.insol-europe.org/events Napominjemo da je cena kotizacije za učesnike iz Srbije (bilo da su članovi INSOL EUROPE ili ne) 75 EUR, za registraciju…

Saznaj više
Wednesday,18.02.15 Radionica_februar_2015

Materijali sa radionice Obuka za stečajne upravnike – početnike održane 11. februara 2015. godine u Beogradu

Obaveštavamo Vas da je 11. februara 2015. godine u zgradi Privredne komore Srbije održana radionica Obuka za stečajne upravnike – početnike u organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i Programa za pravnu i pravosudnu reformu GIZ. Zahvalјujemo se predavačima – gospođi Dragani Todorović, stečajnom upravniku iz Bora, gospodinu Miodragu Petroviću, stečajnom upravniku iz Beograda, gospođi Jeleni Todić, supervizoru Agencije i…

Saznaj više
Tuesday,10.02.15 ТРОМЕСЕЧНИ ПИСАНИ ИЗВЕШТАЈИ О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Obaveštenje za stečajne upravnike

1. Tromesečni izveštaji o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase Pozivamo stečajne upravnike da postupaju u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji se odnose na način dostave, rok izrade i dostave tromesečnih izveštaja o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase (u dalјem tekstu: tromesečni izveštaji) i da tromesečne izveštaje dostavlјaju zajedno sa prilozima. Prema članu 29. Zakona…

Saznaj više

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik