.


Vesti

Friday,31.01.14

Spisak stručnih seminara i kurseva koje organizuje ili priznaje Agencija u 2014. godini

Na osnovu člana 4. stav 4. Pravilnika o načinu izdavanja i obnavljanja licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS“,broj 22/10), Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, na sednici održanoj dana 29.1.2014. godine, usvojio je Odluku o stručnim seminarima i kursevima koje organizuje ili priznaje Agencija u 2014. godini, licima koja podnose zahtev za izdavanje, odnosno zahtev za…

Saznaj više

Lista stečajnih upravnika koji su u poslednje dve godine ocenjeni najvišom ocenom u neposrednom nadzoru

U skladu sa članom 2. st. 4. i 6. Pravilnika o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, objavljuje se Lista stečajnih upravnika koji su u poslednje dve godine ocenjeni najvišom ocenom u vršenju neposrednog nadzora nad njihovim radom. Sa navedene Liste, slučajnim odabirom bira se jedan član i jedan zamenik člana Disciplinskog veća. Lista stečajnih…

Saznaj više
Wednesday,27.02.13

Izmena odluke o seminarima i kursevima koje organizuje ili priznaje Agencija za licenciranje stečajnih upravnika

Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, na sednici održanoj dana 25. februara 2013. godine, doneo je Odluku o izmeni Odluke broj I-01-80/2013-03 od 29.1.2013. godine, kojom se utvrđuju seminari i kursevi koje organizuje ili priznaje Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, tako što je u spisku seminara i kurseva koje organizuje Agencija, izmenio termine seminara utvrđenih gore navedenom, Odlukom. Odluka

Saznaj više
Thursday,31.01.13

Spisak stručnih seminara i kurseva koje organizuje ili priznaje Agencija u 2013. godini

Na osnovu člana 4. stav 4. Pravilnika o načinu izdavanja i obnavljanja licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS“,broj 22/10), Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, na sednici održanoj dana 29.1.2013. godine, usvojio je Odluku o stručnim seminarima i kursevima koje organizuje ili priznaje Agencija u 2013. godini, licima koja podnose zahtev za izdavanje, odnosno zahtev za…

Saznaj više
Monday,30.04.12

Najava stručnih seminara i kurseva koje priznaje ALSU – maj 2012. godine

PORESKI ASPEKTI STEČAJA Regionalna Privredna Komora NOVI SAD organizuje novi jednodnevni informativno-instruktivni seminar „PORESKI ASPEKTI STEČAJA“ koji će se održati u sredu, 30. maja 2012. godine od 09,00 – 16,30 sati, u RPK Novi Sad, ul. Narodnogfronta br. 10. Predavači: JASMINA MAŠULOVIĆ, stečajni upravnik i DUŠKA VUČINIĆ,stručnjak za vođenje poslovnih knjiga u stečajnom postupku i dugogodišnji inspektor. Više informacija možete…

Saznaj više

Developed by Belit d.o.o 2014