.


Vesti

Tuesday,05.05.15

Meet the money – Investors expanding into SEE

Hotel Crowne Plaza, Vladimira Popovića, Belgrade, 12 May 2015 / 09:30 – 12:30 Booking and registration: Booking for this event will be made directly to TMA Serbia To reserve your place please email office@tma.org.rs Registration fee: TMA Chapter and SPEA Member: Free of charge Non-members: €25 or RSD 3000  

Saznaj više
statistika postupaka m

Objavljena statistika stečajnih postupaka – maj 2015

Objavlјeni statistički podaci, kojima raspolaže Agencija na dan 04.05.2015. godine, o stečajnim postupcima koji su u toku, otvorenim stečajnim postupcima u 2015. godini, obustavlјenim stečajnim postupcima, zaklјučenim stečajnim postupcima, prosečnom vremenu trajanja stečajnog postupka, broju stečajnih postupaka pokrenutih po Privrednim sudovima. Na teritoriji Republike Srbije trenutno su u toku 1902 stečajna postupka. U toku 2015. godini otvorenо је 87 stečajnih…

Saznaj više
Thursday,30.04.15 IMG_4732

Materijal sa seminara „Prodaja imovine na kojoj je upisano založno pravo ili za koju postoji izlučni zahtev“ – Subotica, 28. april 2015

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i Svetske banke, dana 28. marta 2015. godine, u sali Regionalne privredne komore u Subotici, sa početkom u 10:00 časova, održan je seminar pod nazivom: „Prodaja imovine na kojoj je upisano založno pravo ili za koju postoji izlučni zahtev“ Danijela Vazura, v.d. direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika pozdravila je učesnike seminara i…

Saznaj više
Wednesday,29.04.15 REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG DANA 22.10.2016. GODINE

Obrazovana nova Ispitna komisija za polaganje stručnog ispita

VD Direktora Agencije, nakon isteka mandata Ispitne komisije obrazovane 2013. godine, a po dobijenoj saglasnosti Ministra privrede broj 119-01-00245/2015-02 od 1. aprila 2015. godine, dana 23.04.2015. godine, doneo je rešenje o obrazovanju nove ispitne komisije. Za članove Komisije imenuju se: Danijela Vazura, dipl. pravnik; Gordana Ajnšpiler – Popović, dipl. pravnik; Mira Prokopijević, dipl. ekonomista; Jovan Jovanović, dipl. pravnik; Andrijana Živanović,…

Saznaj više
Tuesday,21.04.15 rpk ns-crop

Informativno-instruktivni seminar „Naplata potraživanja u stečaju” – 09. maj 2015. godine RPK Novi Sad

Informativno-instruktivni seminar „NAPLATA POTRAŽIVANјA U STEČAJU” maj 2015. godine od 9,30 do 14,00 sati u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/I Naplata potraživanja je veoma važan aspekt poslovanja svakog privrednog subjekta, posebno u situacijama kad je smanjen obim poslovanja ili u stečaju privrednog subjekta, što naročito otežava i produžava mogućnost naplate potraživanja, pa se često od privrednih subjekata zahteva pokretanje…

Saznaj više

Developed by Belit d.o.o 2014