.
Tuesday,28.03.17 test

Stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika u 2017. godini

Obaveštavamo zainteresovane kandidate da Agencija za licenciranje stečajnih upravnika planira da u 2017. godini održi jedan ispitni rok za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika.

Ispitni rok će biti održan u drugoj polovini 2017. godine.

Obaveštenje o tačnom datumu, vremenu i mestu održavanja stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita, biće objavljeni u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici Agencije i to najkasnije dva meseca pre dana održavanja ispita.

Napominjemo da se prijave za polaganje stručnog ispita podnose tek nakon objave  obaveštenja o tačnom datumu održavanja stručnog ispita.

Sve potrebne informacije o programu i načinu polaganja stručnog ispita možete pronaći na sajtu Agencije www.alsu.gov.rs u delu: stečajni upravnik/stručni ispit, kao i dostavljanjem pitanja na email sekretara Ispitne komisije: brankica.nakic


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik