Poslednje osvežavanje baze podataka: 05.06.2020 03:42


Prodaje

Od: Do:

Broj rezultata pretrage: 11.499


Datum otvaranja: 15.05.2020,Ime kompanije: СТАКЛЕНА БАШТА КАЊИЖА

Продаја стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом (шести пут)

Opis: * Непокретности на адреси Пут народних хероја 19, Кањижа - објекти који су изграђени на катастарској парцели бр. 4928/1 , 4929/1 и 4929/2, уписане у Лист непокретности бр. 889, К.О. Кањижа * Непокретности на потесу Велики пашњак, уписане у Лист непокретности бр. 5840, К.О. Кањижа * Покретна имовина: опрема и залихе

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 116.078.819,76 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 23.04.2020,Ime kompanije: НЕЦА-ТТПП

НП2

Opis: продаја непосредном погодбом НП2

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 2.669.999,99 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 21.04.2020,Ime kompanije: ЕЛИТШПЕД

Прво јавно надметање

Opis: Продаја дела покретне имовине стечајног дужника

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 2.940.825,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 08.04.2020,Ime kompanije: ЛУКА ВИВА

Продаја непокретне имовине стечајног дужника Лука Вива доо

Opis: Непокретна имовина стечајног дужника која се продаје као три целине: Имовинска целина бр. 1: Тител, ул. Главна Имовинска целина бр. 2: Беочин, Индустријска Имовинска целина бр. 3: Черевић – потез Орашје

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 56.917.699,53 RSD

Saznaj više
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014