Poslednje osvežavanje baze podataka: 23.02.2018 - 17:16


Prodaje

Od: Do:

Broj rezultata pretrage: 9.685


Datum otvaranja: 26.03.2018,Ime kompanije: COMMERCE SYSTEM

Продаја имовине стечајног дужника

Opis: На захтев стечајног управника упућен одбору поверилаца дана 28.06.2017 годинеда се изјасни и да сагласност за продају стечајног дужника као правно лице, изјаснио се само један члан одбора и то Градско правобранилаштво које заступа Управу јавних прихода града Београда, који је дао своју сагласност, стечајни управник је става да одбор поверилаца не жели да да своју сагласност за овакав вид продаје, са тог разлога је стечајни управник одлучио да крене у појединачну продају делова имовине стечајног дужника.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 51.001.397,13 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 06.03.2018,Ime kompanije: ЈУГО-ХЕМ

Друго јавно надметање

Opis: Друго јавно надметање дала имовине Целине 1 - Производног погона у Лесковцу у ул. Солунских Ратника 50

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 99.333.871,20 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 27.02.2018,Ime kompanije: ФАБРИКА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА

Треће јавно надметање

Opis: Продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 444.667.828,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 20.02.2018,Ime kompanije: КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА

продаја правног лице непосредном погодбом

Opis: Одбор поверилаца је дао сагласност да се промени начин продаје и да се стечајни дужник прода као правно лице поступком непосредне погодбе уз прикупљање понуда.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 596.869.705,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 20.02.2018,Ime kompanije: ОПТИМУМ

Друга берзанска продаја акција Пешчаре

Opis: Стечајни управник је налог за продају акција АД „Пешчара“ Суботица дао брокерској кући Тандем Финанциал ад Нови Сад дана 19.02.2018. Ради се о накнадно пронађеној имовини стечајног дужника - залоге које је имао код зајмодавца, Агенције за кризни менаџмент д.о.о. Нови Сад: 300 комада акција АД „Пешчара“ Суботица. На продају је понуђено свих 300 акција по цени од 1.000,00 дин. по акцији.

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 300.000,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 20.02.2018,Ime kompanije: CODEX INTERNATIONAL

Продаја акција

Opis: Продаја ванберзанских акција.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 9.380,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 19.02.2018,Ime kompanije: ЗОРКА - СТАНДАРД

Прво јавно надметање

Opis: Продаја стечајног дужника као правно лице

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 55.696.971,10 RSD

Saznaj više
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014