Poslednje osvežavanje baze podataka: 24.08.2019 11:33


Prodaje

Od: Do:

Broj rezultata pretrage: 10.982


Datum otvaranja: 30.08.2019,Ime kompanije: MERIT SISTEM

Продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем (други пут)

Opis: Предмет продаје је имовина стечајног дужника коју чини сувласнички део непокретне имовине стечајног дужника: објекти, пут и бетонски плато на адреси Надежде Петровић бр. 23 у Суботици. Објекти су саграђени на парцели бр. 18983 и уписани у Лист непокретности бр. 5027 К.О. Нови Град. Покретну имовину чини канцеларијска опрема и др. незнатне вредности.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 19.907.895,23 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 12.08.2019,Ime kompanije: WIND PROJECT DEVELOPMENT

Прва продаја

Opis: Продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда на основу извршене процене од стране проценитеља изабраног прикупљањем понуда и избором од стране Одбора поверилаца као и сагласности Одбора поверилаца на продају стечајног дужника као правног лица.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 150.181.886,28 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 09.08.2019,Ime kompanije: ЈУГОРЕМЕДИЈА

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

Opis: Продаја стечајног дужника као правно лице

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 3.813.531.357,07 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 08.08.2019,Ime kompanije: БАЛКАН ЕКСПРЕС

Пета продаја - непокретна и покретна имовина у Марковцу

Opis: Непокретна и покретна имовина стечајног дужника у Марковцу у ул. 29. Новембра бр. 4 и то: објекти изграђени на кп. бр. 5111/2 и 5111/3 КО Марковац, као и земљиште кп бр 5111/2 и 5111/3, са припадајућом покретном имовином у објектима

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 35.599.976,14 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 05.08.2019,Ime kompanije: ЕИ ХОЛДИНГ

Продаја три имовинске целине усменимјавним надметањем

Opis: Предмет продаје3 су три имовинске целине и то непокретна имовина у Земун пољу која се налаѕи на кп 150/10,и удели и то ЕИ Елмаг у висини од 100% и Еи Дуо д.о.о. у висини од 26,27%

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 134.578.469,00 RSD

Saznaj više
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014