Prodaje | ALSU 
Poslednje osvežavanje baze podataka: 19.08.2018 - 13:03


Prodaje

Od: Do:

Broj rezultata pretrage: 10.163


Datum otvaranja: 30.08.2018,Ime kompanije: ПРОГРЕС ПРОМЕТ-ХЛАДЊАЧА МИЛЕНИЋ

Продаја непосредном погодбом (поновљена)

Opis: Продаја ће се одржати 30. Августа 2018. године у Крагујевцу, Тржни центар "Sity Passage", ул. Књегиње Љубице б.б., локал 33, са почетком у 13 часова. За овај начин продаје, сагласно члану 132. став 9. Закона о стечају, унапред је прибављена сагласност Одбора поверилаца - Одлука од 18.04.2018. године. Такође је, сагласно националном стандарду бр. 5. ГлаваVII, став 3., тачка 1), прибављена сагласност Одбора поверилаца за одређивање МИНИМАЛНЕ ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ у износу од 8.300.000,00 RSD.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 19.726.103,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 10.08.2018,Ime kompanije: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА

ТРЕЋА ЈАВНА ПРОДАЈА

Opis: Након неуспешне прве јавне продаје, и друге јавне продаје у којој ниједан заинтересовани није откупио продајну документацију. Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице. Предмет продаје је формиран као једна продајна целина коју чине: - имовина, права и потраживања стечајног дужника укупне процењене вредности: 7.939.169,18 ЕУР, која у укупној процењеној вредности стечајног дужника као правног лица носи учешће од 83,5690 % и - излучена имовина излучног повериоца: Република Србија, процењене вредности 1.560.966,01 ЕУР, која у укупној процењеној вредности стечајног дужника као правног лица носи учешће од 16,4310%; Укупна процењена вредност Предмета продаје је: 9.500.135,19 ЕУР

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 0,00 EUR

Saznaj više
Datum otvaranja: 06.08.2018,Ime kompanije: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СЛОГА

Земљиште у Драгобраћи

Opis: Земљиште на КП 259/1 уписано у ЛН 826 КО Драгобраћа, укупне површине од 2х 51а 27м2, и то: (1) њиве 2.класе површине 2х 34а 07м2; и (2) земљишта под објектима-зградама, укупне површине 19а 20м2.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 10.383.396,05 RSD

Saznaj više
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014