Poslednje osvežavanje baze podataka: 23.04.2018 - 10:57


Prodaje

Od: Do:

Broj rezultata pretrage: 9.887


Datum otvaranja: 25.05.2018,Ime kompanije: MINEX

Зграда трговине и Пословна Хала

Opis: Стечајни дужник је вангрунтовни власник следећих некретнина: 1. Зграда трговине број 1. површине .............0,00 м2 2. Зграда трговине број 2. површине ...............25 м2 3. Зграда трговине број 3. површине ...............75 м2 4. Зграда трговине број 4. површине .............316 м2 Објекти су изграђени на КП бр. 1297/1 и КП бр. 1300, КО Ватерник, без одобрења за градњу и над истим је стечајни дужник вангрунтовни власник по основу Правоснажне и извршне пресуде П. 725/2003 од 22.03.2006 године.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 3.655.990,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 04.05.2018,Ime kompanije: ИНВЕСТЕКСПОРТ ГРУПА

Локали у Параћину и Кусадку

Opis: локали стечајног дужник које се налазе у објекту пословних услуга у Параћину, у улици Томе Живановића бр. 34. уписаном у лист непокетности бр. 6421, К.О. Параћин као зграда бр. 1. на кат. парц. бр. 93/2, а уписани као пословни простор-једна просторија пословних услуга, означени бројем посебног дела 4, 15, 16 и 17, у приземљу објекта пословних услуга и бројем посебног дела 30, 31 на спрату објекта пословних услуга и и три недовршена локала која се налазе на првом спрату (високо приземље) пословно-занатског центра „Кусадак“, изграђеног на катастарској парцели бр. 12869/2, уписаном у лист непокретности бр. 4797, К.О. Кусадак, ванкњижно власништво

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 10.991.905,43 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 27.04.2018,Ime kompanije: LEONA-TEX

prodaja 27 04 2018

Opis: Prodaja tri paketa

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 16.500.000,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 27.04.2018,Ime kompanije: ЈУГО-ХЕМ

Треће јавно надметање, прва продаја правног лица

Opis: Након првог и другог јавног надметања продат је део покретне и непокретне имовине, а ово треће јавно надметање представља продају стечајног дужника као правног лица са свом преосталом имовином осим имовине за коју су поднети излучни захтеви. Оглас за продају правног лица објављује се 27.03.2018 у листовима Данас и Српски Телеграф.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 105.201.949,00 RSD

Saznaj više
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014