.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: МИЛОШ И НЕИМАРИ
Mesto: Нови Сад
Datum objave oglasa: 09.02.2024
Datum prodaje: 15.03.2024
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Новом Саду 2. Ст. 71/2021 од 10.01.2022. године које је правоснажно од дана 29.06.2022. године и у складу са члановима 132. и 133. Закона о стечају („Сл.Гласник РС“ бр.104/2009, 99/2011-др. Закон, 71/2012-одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Национални стандард број 5 – поглавље III Националног стандарда о начину и поступку уновчењу имовине стечајног дужника („Сл.Гласник РС“ бр.62/2018), стечајни управник стечајног дужника МИЛОШ И НЕИМАРИ ДОО Нови Сад – у стечају ул. Булевар Патријарха Павла 36 ОГЛАШАВА продају седам имовинских целинa стечајног дужника методом јавног пркупљања понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Јадранко Протић
Telefon: 063/521-310
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik