.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: МИЛОШ И НЕИМАРИ
Place: Нови Сад
Ad publication date: 09.02.2024
Sale date: 15.03.2024
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Новом Саду 2. Ст. 71/2021 од 10.01.2022. године које је правоснажно од дана 29.06.2022. године и у складу са члановима 132. и 133. Закона о стечају („Сл.Гласник РС“ бр.104/2009, 99/2011-др. Закон, 71/2012-одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Национални стандард број 5 – поглавље III Националног стандарда о начину и поступку уновчењу имовине стечајног дужника („Сл.Гласник РС“ бр.62/2018), стечајни управник стечајног дужника МИЛОШ И НЕИМАРИ ДОО Нови Сад – у стечају ул. Булевар Патријарха Павла 36 ОГЛАШАВА продају седам имовинских целинa стечајног дужника методом јавног пркупљања понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Јадранко Протић
Phone: 063/521-310
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik