.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ORDISER
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 09.02.2024
Datum prodaje: 12.03.2024
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 662.365,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу решења Привредног суда у Београду бр. 3.Ст-115/2022 од 04.10.2022. године и правоснажног решења о банкротству бр. 3.Ст-115/2022 од 20.01.2023.године, у складу са члановима 132. и 133., Закона о стечају („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014 и 113/2017) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 62/2018), стечајни управник стечајног дужника ORDISER доо Београд – у стечају из Београда, ул. Османа Ђикића бр. 30, МБ 20951206, ПИБ 108199435 ОГЛАШАВА продају покретне имовине стечајног дужника као имовинске целине методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Радосав Гојак
Telefon: 063/209-708
E-mail: radosavgojak@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik