.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ORDISER
Place: Београд
Ad publication date: 09.02.2024
Sale date: 12.03.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 662,365.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу решења Привредног суда у Београду бр. 3.Ст-115/2022 од 04.10.2022. године и правоснажног решења о банкротству бр. 3.Ст-115/2022 од 20.01.2023.године, у складу са члановима 132. и 133., Закона о стечају („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014 и 113/2017) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 62/2018), стечајни управник стечајног дужника ORDISER доо Београд – у стечају из Београда, ул. Османа Ђикића бр. 30, МБ 20951206, ПИБ 108199435 ОГЛАШАВА продају покретне имовине стечајног дужника као имовинске целине методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Радосав Гојак
Phone: 063/209-708
E-mail: radosavgojak@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik