.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ОЗЗ СЛОГА
Mesto: Змајево
Datum objave oglasa: 26.01.2024
Datum prodaje: 07.03.2024
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 46.369.300,00
Status prodaje: Otkazana
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Новом Саду, Ст.бр.1304/2012 од 20.12.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и Законa о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника (Службени гласник Републике Србије, бр. 89/15), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: ОЗЗ СЛОГА ЗМАЈЕВО у стечају из Змајева ул. Маршала Тита бр. 54 ОГЛАШАВА Продају дела непокретне имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Зоран Зорић
Telefon: 060/54-54-567
E-mail: zoranzoricpr@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik