.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ОЗЗ СЛОГА
Place: Змајево
Ad publication date: 26.01.2024
Sale date: 07.03.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 46,369,300.00
Sale state: Canceled
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Новом Саду, Ст.бр.1304/2012 од 20.12.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и Законa о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника (Службени гласник Републике Србије, бр. 89/15), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: ОЗЗ СЛОГА ЗМАЈЕВО у стечају из Змајева ул. Маршала Тита бр. 54 ОГЛАШАВА Продају дела непокретне имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Зоран Зорић
Phone: 060/54-54-567
E-mail: zoranzoricpr@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014