Poslednje osvežavanje baze podataka: 26.07.2021 05:19


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ECOTEQ
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 18.06.2021
Datum prodaje: 26.07.2021
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 6.995.231,00
Status prodaje: Aktivna
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Друштво за трговину, посредовање и производњу Ecoteq доо у стечају Београд, Маглајска 32/8, матични број 17328093 ПИБ 100219607 у стечајном поступку који се код Привредног суда у Београду води под посл. бр. 1 Ст. 115/2016 ОГЛАШАВА Продају покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Јавно надметање ће се одржати дана 26. јула 2021. године са почетком у 12:00 часова у Београду, Корнатска 28. Регистрација учесника почиње у 11:00 часова, а завршава се у 11:50 часова, 10 минута пре почетка јавног надметања, на истој адреси. Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Лука Мрдовић, сарадник стечајног управника
Kontakt telefon: +381 60 71 05 988
Kontakt e-mail: mrdovicl@hotmail.com
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014