Last database update: 27.07.2021 06:05


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ECOTEQ
Place: Београд
Ad publication date: 18.06.2021
Sale date: 26.07.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 6,995,231.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Друштво за трговину, посредовање и производњу Ecoteq доо у стечају Београд, Маглајска 32/8, матични број 17328093 ПИБ 100219607 у стечајном поступку који се код Привредног суда у Београду води под посл. бр. 1 Ст. 115/2016 ОГЛАШАВА Продају покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Јавно надметање ће се одржати дана 26. јула 2021. године са почетком у 12:00 часова у Београду, Корнатска 28. Регистрација учесника почиње у 11:00 часова, а завршава се у 11:50 часова, 10 минута пре почетка јавног надметања, на истој адреси. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Лука Мрдовић, сарадник стечајног управника
Contact phone: +381 60 71 05 988
Contact e-mail: mrdovicl@hotmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014