Poslednje osvežavanje baze podataka: 21.09.2021 04:28


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ETIHAD SQUARE PROPERTIES
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 18.06.2021
Datum prodaje: 17.07.2021
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 1.364.048,64
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења Привредног суда у Београду 8.Ст.21/2020 од 09.03.2020. године, покренут је поступак стечаја над стечајним дужником ''ETIHAD SQUARE PROPERTIES'' D.О.О. У СТЕЧАЈУ Матични број: 21312428 ПИБ: 110182031,број Текући рачун: 170-0030033935001-47, који се води код Unicredit Bank Srbija A.D.-Beograd., истим Решењем Привредног суда у Београду од 24.08.2020.године, одређен је даљи ток поступка БАНКРОТСТВОМ , у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају (''Службени гласник Републике Србије'' број 104/2009, 99/2011., 71/2012) Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (''Службени гласник Републике Србије'' број 13/2010), стечајни управник, ОГЛАШАВА Продају непокретне имовине методом јавног прикупљања понуда. Отварање понуда одржаће се дана 17.07.2021.године у 12:15 часова ( 15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси Ул.Ваљевска бр.3 СТ-1А, 11030 Београд, у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника, представника понуђача и одбора поверилаца. Ако отварању понуда присуствује понуђач лично, потребно је да исти поседује и пружи на увид важећу личну карту или пасош. Услучају да понуђача заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја за заступање на јавном отварању писманих понуда. Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Горан Лабан
Kontakt telefon: 063/288-139
Kontakt e-mail: laban@maksnet.org
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014