Poslednje osvežavanje baze podataka: 27.07.2021 05:16


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ
Mesto: Ниш
Datum objave oglasa: 18.06.2021
Datum prodaje: 23.07.2021
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 113.524.049,50
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Нишу,Посл.бр. 5.Ст.12/2018 од 26.07.2018.године,а у складу са чланoвима 131, 132, 133,135. и 136. Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије број 104/2009,99/2011 ... 113/2017), Националним стандардом број 5 – о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Службени гласник Републике Србије број 13/2010) и на основу одлуке о сагласности Одбора поверилаца бр.4.од 14.01.2020 године,стечајни управник стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ НИШ – У СТЕЧАЈУ из Ниша,Булевар 12 фебруар бр.82 ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Јавно надметање одржаће се дана 23.07.2021.године у 14.00 часова на следећој адреси: Привредни суд Ниш, Светосавска 7/а,Ниш,судница 14. Регистрација учесника почиње у 12.00 часова а завршава се у 13.50 часова, на истој адреси. Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Драган Јовић
Kontakt telefon: 018/534743 и 062/1089252
Kontakt e-mail: djovic@medianis.net
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014