Last database update: 27.07.2021 06:41


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ
Place: Ниш
Ad publication date: 18.06.2021
Sale date: 23.07.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 113,524,049.50
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Нишу,Посл.бр. 5.Ст.12/2018 од 26.07.2018.године,а у складу са чланoвима 131, 132, 133,135. и 136. Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије број 104/2009,99/2011 ... 113/2017), Националним стандардом број 5 – о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Службени гласник Републике Србије број 13/2010) и на основу одлуке о сагласности Одбора поверилаца бр.4.од 14.01.2020 године,стечајни управник стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ НИШ – У СТЕЧАЈУ из Ниша,Булевар 12 фебруар бр.82 ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Јавно надметање одржаће се дана 23.07.2021.године у 14.00 часова на следећој адреси: Привредни суд Ниш, Светосавска 7/а,Ниш,судница 14. Регистрација учесника почиње у 12.00 часова а завршава се у 13.50 часова, на истој адреси. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник Драган Јовић
Contact phone: 018/534743 и 062/1089252
Contact e-mail: djovic@medianis.net
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014