Poslednje osvežavanje baze podataka: 02.02.2023 08:22


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ДУЊА - СТЕЧАЈНА МАСА
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 23.02.2021
Datum prodaje: 30.03.2021
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 187.878.808,77
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења Привредног суда у Београду о банкротству 10. СТ 23/2020 од 10.07.2020. године, сагласности Одбора поверилаца о продаји стечајног дужника као правног лица, а у складу са члановима 131.132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009, 99/2011 – др. Закон, 71/2012 – одлука УС. 83/2014, 113/2017 и 95/2018) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 62/2018), стечајни управник стечајног дужника Предузеће за производњу и трговину ИНДУСТРИЈА ХРАНЕ ДУЊА д.о.о. У СТЕЧАЈУ НОВИ БЕОГРАД, Ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 1ц ОГЛАШАВА прву продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: стечајни управник Михајло Т. Коруга
Kontakt telefon: 063-8183802, 011- 4011430
Kontakt e-mail: koruga.mihajlo@gmail.com
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014