Last database update: 06.03.2021 02:40


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ДУЊА
Place: Београд
Ad publication date: 23.02.2021
Sale date: 30.03.2021
Sale type: Auction
Beginning price: 187,878,808.77
Sale state: Active
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења Привредног суда у Београду о банкротству 10. СТ 23/2020 од 10.07.2020. године, сагласности Одбора поверилаца о продаји стечајног дужника као правног лица, а у складу са члановима 131.132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009, 99/2011 – др. Закон, 71/2012 – одлука УС. 83/2014, 113/2017 и 95/2018) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 62/2018), стечајни управник стечајног дужника Предузеће за производњу и трговину ИНДУСТРИЈА ХРАНЕ ДУЊА д.о.о. У СТЕЧАЈУ НОВИ БЕОГРАД, Ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 1ц ОГЛАШАВА прву продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: стечајни управник Михајло Т. Коруга
Contact phone: 063-8183802, 011- 4011430
Contact e-mail: koruga.mihajlo@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014