.


Vesti

Monday,05.10.15 Bankrotstvo 1

Informativno-instruktivni seminar „Bankrotstvo stečajnog dužnika i prodaja imovine” – 06. novembar 2015, RPK Novi Sad

„ BANKROTSTVO STEČAJNOG DUŽNIKA I PRODAJA IMOVINE” Informativno-instruktivni seminar, 06. novembar 2015. godine od 9,30 do 14,00 sati u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/I Cilј ovog seminara je da se stečajni upravnici upoznaju sa specifičnostima odredbi Zakona o stečaju, o uslovima i postupku sprovođenja bankrotstva stečajnog dužnika, o načinima unovčenja imovine, prednostima i manama načina i postupka prodaje, predviđenih…

Saznaj više
Thursday,24.09.15 21-09-2015-PZSU_205

Promocija zvanja stečajni upravnik, Beograd 21. septembar 2015. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i Svetske banke, 21. septembra 2015. godine, u sali Privredne komore Srbije u Beogradu, održana je svečanost povodom 10 godina rada Agencije za licenciranje stečajnih upravnika pod nazivom: „Promocija zvanja stečajni upravnik“. Prisutnima, se obratio Ministar privrede Želјko Sertić, koji je najavio da će u narednom periodu biti usvojene izmene više zakona koji…

Saznaj više
Monday,17.08.15 test

Stručni ispit za dobijanje licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika – 17. oktobar 2015. godine

Pozivaju se zainteresovani da, u skladu sa odlukom direktora Agencije i oglasom o polaganju stručnog ispita, Agenciji podnesu prijave za polaganje ispita. Kandidati su dužni da uz popunjen obrazac prijave (obrazac prijave se nalazi u nastavku obaveštenja), Agenciji dostave sledeće: Dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u ukupnom iznosu od 16.000,00 dinara (1.000,00 dinara na ime cene za obradu…

Saznaj više
Monday,03.08.15 statistika postupaka m

Objavljena statistika stečajnih postupaka – avgust 2015

Objavlјeni statistički podaci, kojima raspolaže Agencija na dan 04.05.2015. godine, o stečajnim postupcima koji su u toku, otvorenim stečajnim postupcima u 2015. godini, obustavlјenim stečajnim postupcima, zaklјučenim stečajnim postupcima, prosečnom vremenu trajanja stečajnog postupka, broju stečajnih postupaka pokrenutih po Privrednim sudovima. Na teritoriji Republike Srbije trenutno su u toku 2000 stečajna postupka. U toku 2015. godini otvorenо је 252 stečajnih…

Saznaj više
Monday,06.07.15 vrata1

Imenovan direktor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

Rešenjem Vlade 24 broj: 119-7024/2015 od 2. jula 2015. godine, za direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika imenovana je na period od 5 godina Danijela Vazura, dosadašnji vršilac dužnosti direktora Agencije.

Saznaj više

Developed by Belit d.o.o 2014