.


Основне информације

Назив: Продаја непокретне имовине у Кикинди
Место: Бечеј
Датум продаје: 19.01.2011
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: Ст 32/09
Стечајни дужник: ПИК БЕЧЕЈ ПИВАРА
Процењена вредност: 15.598.524,30 RSD


пакет 3
Датум уговора о продаји: 19.01.2011
УТ Авала д.о.о. - 5.100.000,00
Процењена вредност: 15.598.524,30 RSD
Пословно-стамбена зграда - Зграда трговине
Гаража - Помоћна зграда
Помоћна зграда
Помоћна зграда
Помоћна зграда
Помоћна зграда

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014