.


Основне информације

Назив: Заједничка продаја-погон у микроелектроници
Место: Трстеник
Датум продаје: 14.05.2024
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 5. Ст. 10/2016
Стечајни дужник: ППТ - РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА
Процењена вредност: 4.297.194,47 RSD


целина бр. 1
Датум уговора о продаји: 17.05.2024
POLYSEAL - 906.467,33
Процењена вредност: 4.297.194,47 RSD
Трафостаница бр. 19 - зграда 4
5822 Трафо ст.19(3трафоа) ИНА

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014