.


Основне информације

Назив: Јавно прикупљање понуда
Место: Нови Сад
Датум продаје: 18.12.2023
Број артикала за продају: 3
Број продатих артикала: 3
Статус продаје: ОГЛАШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 2. Ст. 60/2022
Стечајни дужник: НИК ПРО
Процењена вредност: 45.476.966,00 RSD


Група 01
Датум уговора о продаји: 25.12.2023
ВИТАМИН ДОО ХОРГОШ - 18.700.000,00
Процењена вредност: 37.207.416,00 RSD
кп 2394/1 К.О. МАРТОНОШ, потес Велики рит
кп 2394/2 К.О. МАРТОНОШ, потес Велики рит
кп 2706 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 3124-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 3124-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 3134 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 3311- део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 3311-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 3311-део 3 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 3322-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
КП 3322-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 3373-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 3373-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 4072 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 4100-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 4100-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 4101-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Секек
кп 4101-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Секек
кп 4101-део 3 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Секек
кп 4105-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 4105-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 4112 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 4118-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 4118-део2 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 4121-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 4121-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 4121-део 3 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 4143-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 4143-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 4195 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4341-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4341-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4348-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4348-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4350-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4350-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4358/1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп4374/1-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4374/1-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4395-део1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4395-део2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4395-део 3 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4417 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4435 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4456 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4504 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4505-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4505-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4568-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4568-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4607-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4607-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4611-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4611-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4612-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4612-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4617-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4617-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4632-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4632-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4660 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4735 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4737 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4741 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4750 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4759-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4759-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4759 део 3 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4765-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4765-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4765-део 3 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4775-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4775-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4775-део 3 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4775-део 4 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4780-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4780-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4781-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4781-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4782-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4782-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4787-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4787-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4789 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4790 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4792-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4792-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4801 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4817 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4824-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4824-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4824-део 3 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4916-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4916-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4916-део 3 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4916-део 4 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4916-део 5 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 4994-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 4994-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 4999 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 5012 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 5014 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 5028 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 5055 К.О. МАРТОНОШ, потес 2. Сејаница
кп 5962-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 5962-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 5962-део 3 К.О. МАРТОНОШ, потес Секек
кп 6319-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6319-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6331 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6399-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6399-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6400-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6400-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
6424 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6459 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6460-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6460-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6461-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6461-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6615 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6668-део 1 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6668-део 2 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6668-део 3 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6668-део 4 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 6668-део 5 К.О. МАРТОНОШ, потес 1. Сејаница
кп 12834 К.О. ХОРГОШ потес Сич Халом
кп 12835 К.О. ХОРГОШ потес Сич Халом
кп 12836-део 1 К.О. ХОРГОШ потес Сич Халом
кп 12836-део 2 К.О. ХОРГОШ потес Сич Халом
кп 13147 К.О. ХОРГОШ потес Силваш 1. дуж
кп 13148 К.О. ХОРГОШ потес Силваш 1. дуж
кп 13149 К.О. ХОРГОШ потес Силваш 1. дуж
кп 14873 К.О. ХОРГОШ потес Молнарова дуж
кп 14874 К.О. ХОРГОШ потес Молнарова дуж
кп 14875 К.О. ХОРГОШ потес Молнарова дуж
кп 14876 К.О. ХОРГОШ потес Молнарова дуж
кп 14889 К.О. ХОРГОШ потес Молнарова дуж
кп 14890 К.О. ХОРГОШ потес Молнарова дуж
кп 14891 К.О. ХОРГОШ потес Молнарова дуж
кп 14892 К.О. ХОРГОШ потес Молнарова дуж
Помоћна зграда на кп 4994 КО Мартонош, објекат изграђен без одобрења за градњу
Група 02
Датум уговора о продаји: 25.12.2023
ВИТАМИН ДОО ХОРГОШ - 2.322.540,00
Процењена вредност: 4.222.800,00 RSD
Teretno vozilo MAN TIP 18.360 SО-157-LC
Теретно возило MAN, TIP 18.4634X2 BLS SO-156-GK
TRAKTOR JOHNDEERE TIP 5620 SOADS-60
Теретно возило ШКОДА Roomaster Praktik 1.2
Група 03
Датум уговора о продаји: 25.12.2023
ВИТАМИН ДОО ХОРГОШ - 2.225.712,50
Процењена вредност: 4.046.750,00 RSD
Priključno vozilo KOGEL TIP SN24P AE/190 SO
Priključno vozilo BODEX, TIP, KIS3B AČ-473-SO
Priključno vozilo SCHWARZMUELLE, TIP SPA 3 AE-189-SO
Теретно комби возило VOLKSWAGEN Crafter Furgon 35 MR 2.0 RDi

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik