.


Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 20.509


Датум продаје: 16.12.2010,Стечајни дужник: ПУСТА РЕКА

Продаја покретне имовине непосредном погодбом

Опис: Предмет продаје је покретна имовина стечајног дужника, према спецификацији. Процењена вредност имовине: 195.930,00 динара Новчани износ на име учешћа у продаји: 78.372,00 динара

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 195.930,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 16.12.2010,Стечајни дужник: ПУСТА РЕКА

Продаја покретне имовине непосредном погодбом

Опис: Предмет продаје је покретна имовина стечајног дужника, према спецификацији. Процењена вредност имовине: 195.930,00 динара Новчани износ на име учешћа у продаји: 78.372,00 динара

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 391.860,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 16.12.2010,Стечајни дужник: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ

Продаја отпадне пластике

Опис: Накнадно пронађена имовина - отпадна пластика

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 1.062,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 16.12.2010,Стечајни дужник: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ

PIMA 16.12.2010. по рн. 13

Опис: Отпадна пластика по рн. 13

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 1.062,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 15.12.2010,Стечајни дужник: ВЕТПРОМ-ХЕМИКАЛИЈЕ

Prodaja zaliha

Опис: Prodaja kompletnog lagera putem neposredne pogodbe

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 216.501.830,41 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 15.12.2010,Стечајни дужник: СРЕМПАК

Продаја расходоване опреме

Опис: С обзиром да се нико од поверилаца није одазвао позиву судије да уплати додатна средства на име предјума за вођење стечајног поступка са елементима иностраности , донето је Решење о закључењу поступка од стране Привредног суда у Сремској Митровици од 19.11.2010. . Истим Решењем наложено је стечајном управнику да уновчи имовину и и оствареним средствима покрије настале трошкове , те евентуални остатак уплати у Буџет Републике Србије. Расходовани парни котао који има врло малу употребну вредност , стечајни управни продаје непосредном погодбом као секундарну сировину у циљу постизања максималне трж.вредности.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 30.000,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 15.12.2010,Стечајни дужник: СТЕЧАЈНА МАСА КОМПАНИЈА БРАЋА КАРИЋ ДОО

Акције

Опис: Продате акције АИК Банке

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 0,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 15.12.2010,Стечајни дужник: СТЕЧАЈНА МАСА КОМПАНИЈА БРАЋА КАРИЋ ДОО

Акције АИК Банка

Опис: продате акције АИК Банке

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 1.500.000,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 14.12.2010,Стечајни дужник: "Беофруто" Крњача

14.12.2010 Уговор.

Опис: Продаја залиха (арома, каша, бурићи, амбалажа).

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 500.000,00 RSD

Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014