.


Prodaje

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika u svrhu informisanja javnosti na svom portalu objavljuje podatke i dokumentaciju o stečajnim dužnicima i toku stečajnog postupka koje dostavljaju stečajni upravnici putem Sistema za automatsko vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje ERS. 
Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za ažurnost, tačnost, potpunost ili kvalitet objavljenih podataka koje dostavljaju stečajni upravnici. 

Od: Do:

Broj rezultata pretrage: 20.509


Datum prodaje: 16.12.2010,Stečajni dužnik: ПУСТА РЕКА

Продаја покретне имовине непосредном погодбом

Opis: Предмет продаје је покретна имовина стечајног дужника, према спецификацији. Процењена вредност имовине: 195.930,00 динара Новчани износ на име учешћа у продаји: 78.372,00 динара

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 195.930,00 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 16.12.2010,Stečajni dužnik: ПУСТА РЕКА

Продаја покретне имовине непосредном погодбом

Opis: Предмет продаје је покретна имовина стечајног дужника, према спецификацији. Процењена вредност имовине: 195.930,00 динара Новчани износ на име учешћа у продаји: 78.372,00 динара

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 391.860,00 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 16.12.2010,Stečajni dužnik: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ

Продаја отпадне пластике

Opis: Накнадно пронађена имовина - отпадна пластика

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 1.062,00 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 16.12.2010,Stečajni dužnik: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ

PIMA 16.12.2010. по рн. 13

Opis: Отпадна пластика по рн. 13

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 1.062,00 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 15.12.2010,Stečajni dužnik: ВЕТПРОМ-ХЕМИКАЛИЈЕ

Prodaja zaliha

Opis: Prodaja kompletnog lagera putem neposredne pogodbe

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 216.501.830,41 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 15.12.2010,Stečajni dužnik: СРЕМПАК

Продаја расходоване опреме

Opis: С обзиром да се нико од поверилаца није одазвао позиву судије да уплати додатна средства на име предјума за вођење стечајног поступка са елементима иностраности , донето је Решење о закључењу поступка од стране Привредног суда у Сремској Митровици од 19.11.2010. . Истим Решењем наложено је стечајном управнику да уновчи имовину и и оствареним средствима покрије настале трошкове , те евентуални остатак уплати у Буџет Републике Србије. Расходовани парни котао који има врло малу употребну вредност , стечајни управни продаје непосредном погодбом као секундарну сировину у циљу постизања максималне трж.вредности.

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 30.000,00 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 15.12.2010,Stečajni dužnik: СТЕЧАЈНА МАСА КОМПАНИЈА БРАЋА КАРИЋ ДОО

Акције

Opis: Продате акције АИК Банке

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 0,00 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 15.12.2010,Stečajni dužnik: СТЕЧАЈНА МАСА КОМПАНИЈА БРАЋА КАРИЋ ДОО

Акције АИК Банка

Opis: продате акције АИК Банке

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 1.500.000,00 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 14.12.2010,Stečajni dužnik: "Беофруто" Крњача

14.12.2010 Уговор.

Opis: Продаја залиха (арома, каша, бурићи, амбалажа).

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 500.000,00 RSD

Saznaj više

Developed by Belit d.o.o 2014