.
Friday,26.09.14

Stručni skup na temu: “Implementacija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju” – Niš

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Projektom za pravnu reformu GIZ i Regionalnom privrednom komorom Niš, sa zadovoljstvom Vas poziva da učestvujete na stručnom skupu na temu “Implementacija Zakona o izmenama idopunama Zakona o stečaju”.

Stručni skup biće održan u četvrtak, 02. oktobra 2014. godine, u prostorijama Regionalne privredne komore Niš, Dobrička 2, velika sala na II spratu, sa početkom u 12:00 časova.

Na skupu će biti predstavljene sledeće teme:

Nakon ovih izlaganja učesnici će imati priliku da postavljaju pitanja i ukažu na probleme i nedoumice u primeni kroz diskusiju koja će biti vođena.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je u primeni od 13. avgusta 2014. godine, predviđene su brojne novine u stečajnom postupku i materiji, poput definisanja isplatnih redova, statusa povezanih lica u stečaju, uloge i ovlašćenja odbora poverilaca, status razlučnih i založnih poverilaca, prijava potraživanja poverilaca, planova reorganizacije i UPPR-ova i dr.

Molimo Vas da učešće na skupu potvrdite na e-mail dragana.radenkovic@rpknis.rs ili na tel. 018/510–999lok. 119.

Poziv za učešće

Agenda


Developed by Belit d.o.o 2014