.
Thursday,11.09.14

Stručni skup “Implementacija zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju” – Beograd

Povodom obeležavanja 9 godina od izdavanja prve stručne licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika i povodom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, u saradnji sa Projektom za pravnu reformu GIZ, Privrednom komorom Srbije i Paragrafom, poziva Vas da uzmete učešće na stručnom skupu na temu:

IMPLEMENTACIJA ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

Privredna komora Srbije,Beograd, Terazije 23, velika sala na II spratu

petak, 19. septembar 2014. godine sa početkom u 12 časova

Početkom primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju 13. avgusta 2014. godine, predviđene su brojne novine u stečajnom postupku i materiji, poput definisanja isplatnih redova, statusa povezanih lica u stečaju, uloge i ovlašćenja odbora poverilaca, status razlučnih i založnih poverilaca, prijava potraživanja poverilaca, planova reorganizacije i UPPR-ova i dr.

Razlozi za donošenje Zakona sadržani su u potrebi da se obezbede bolji uslovi za stvaranje dobrog poslovnog ambijenta, efikasnije sprovođenje stečajnih postupaka i sprečavanje zloupotrebe i korupcije u ovom procesu, otklanjanje uočenih problema u praksi zbog neprecizne i nepotpune stečajne regulative, omogućavanje bržeg i transparentnijeg postupka i namirenja stečajnih poverilaca i sl.

Na ovom stručnom skupu, eminetni predavači, predstavnici Radne grupe za izradu Zakona, ALSU, privrednih sudova i univerziteta predstaviće novine usvojenih izmena i dopuna Zakona o stečaju, sa kojima će učesnici skupa imati i priliku da diskutuju o novinama predviđenim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o stečaju.

S obzirom da je broj mesta ograničen (100), molimo Vas da učešće prijavite najkasnije do 17. septembra (sreda) 2014. godine. Prijave isključivo slati na e-mail adresu seminari

Povodom 21. septembra, kada se navršava 9 godina od izdavanja prve stručne licence u za obavljanje poslova stečajnog upravnika u Srbiji, po završetku stručnog skupa biće organizovan prigodni koktel.


Developed by Belit d.o.o 2014