.
Thursday,30.01.20 ŠESTI STRUČNI SKUP ALSU

Stručni seminari i kursevi koje organizuje ili priznaje Agencija u 2020. godini

Upravni odbor Agencije, na sednici održanoj dana 29.1.2020. godine, usvojio Odluku o stručnim seminarima koje organizuje ili priznaje ALSU u 2020. godini.

 

Odluka kojom se utvrđuju stručni seminari i kursevi koje organizuje ili priznaje Agencija u 2020. godini
Spisak stručnih seminara i kurseva koje organizuje ili priznaje ALSU u 2020. godini

Developed by Belit d.o.o 2014