.
Sunday,03.09.23 test

Stručni ispit za dobijanje licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika – 04. novembar 2023. godine

Na osnovu člana 3. stav 2. tačka 1) Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS” br. 84/04, 104/09 i 89/15) i člana 10. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS” br. 47/10), a u skladu sa Odlukom direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika od 04.09.2023. godine, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika obaveštava sve zainteresovane:


STRUČNI ISPIT ZA DOBIJANјE LICENCE

ZA OBAVLjANјE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA

 biće održan u Beogradu, dana 04.11.2023. godine (subota)

Pozivaju se zainteresovani kandidati da Agenciji podnesu prijave za polaganje ispita.

  1. dokaz o uplati naknade za polaganje ispita (1.000,00 dinara na ime cene za obradu prijave za polaganje ispita i 15.000,00 dinara na ime cene za polaganje ispita),
  2. kopiju lične karte.

Neblagovremeno prispele prijave biće odbačene.

NAPOMENA:

Kako je Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika predviđeno da je sastavni deo ispita i oblast korišćenja sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) i da će se u skladu sa tim, nakon položenog usmenog dela ispita, održati i četvorodnevna obuka za korišćenje ovog sistema, obaveštavaju se kandidati da je neophodno da poznaju rad na računaru, kao preduslov za pohađanje ove obuke i korišćenje sistema ERS.

Detalјne informacije u vezi sa programom i načinom polaganja stručnog ispita mogu se dobiti i na email:


Microsoft-Word-2013-icon OGLAS ZA STRUČNI ISPIT

Microsoft-Word-2013-icon OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA

Microsoft-Word-2013-icon Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita

Microsoft-Word-2013-icon Pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik