.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: VELEFARM-INVEST
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 09.04.2015
Datum prodaje: 15.05.2015
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 2.662.301,20
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Имовинска целина бр. 1: Непокретна имовина - пословни простор у Пожаревцу, у ул. Моше Пијаде ББ, посебни део зграде број 9, који се налази у приземљу објекта постојећег на катастарској парцели бр. 2143/7 КО Пожаревац, укупне површине 60m², и који је у приватној својини стечајног дужника ''VELEFARM-INVEST'' д.о.о. у стечају са обимом удела 1/1. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 15.05.2015. године у 12.00 часова на следећој адреси: Београд, ул. Мајке Јевросиме бр.51 (зграда „Универзал-Холдинг“ а.д. у стечају), VI спрат, канцеларија стечајног управника.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Раде Радуловић
Telefon: 064/2805-118
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014