.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ИМТ у стечају, Књажевац
Mesto: Књажевац
Datum objave oglasa: 06.04.2015
Datum prodaje: 11.05.2015
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

ЦЕЛИНА 1: ПОКРЕТНА ИМОВИНА: ФЛЕКСИ ЛИНИЈА 050, која се састоји се из 3 комада CNC центра, тип HBG 50 и 2 комада CNC центра тип HBB 50, са инсталацијама, шинским колицима, манипулаторима, роботима, алатима и командним пултовима са засебним погонима. Произвођач Иво Лола Рибар, година производње 1982. и 1992. ЦЕЛИНА 2: ПОКРЕТНА ИМОВИНА: Опрема, ситан инвентар и амбалажа, као што су: - Алатне машине - БРУСИЛИЦЕ: равне и стубне за унутрашње, округло и брушење брега. Брусилице за обраду клипњача, година производње и активирања у периоду од 1963-1980. - Алатне машине - БУШИЛИЦЕ: бушилице за резање навоја, бушилице са траком, стубне бушилице и бушилице универзалне намене. Година производње и активирања у периоду од 1963-1977. - Алатне машине - СТРУГОВИ: револвер стругови, дворедни и универзални, година производње и активирања у периоду од 1963 до 1980. - Амбалажа и ситан ивентар који се састоје од средстава за колективну употребу-ормани, столицe, телефони и др. и амбалажа која је служила у процесу производње. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 11.05.2015. године у 12:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију РС, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Ранко Милетић
Telefon: 064/312-35-98 или 030/2495-003
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik