.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: Стечајна маса ''Зем. задруга АРИЉЕ'' у стечају
Mesto: Ариље
Datum objave oglasa: 16.03.2015
Datum prodaje: 06.04.2015
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

1.Комплекс хладњача са пратећим објектима од броја 1. до броја 14. који се налазе на кат. парцели бр.18/2 К.О. Ариље, ул. Светолика Лазаревића бр.11 површине 16125 м2 са земљиштем под објектима и земљиште уз зграде – објекте површине 13997 м2, врста земљишта градско грађевинско земљиште, врста права - својина, облик својине - задружна, носилац права стечајни дужник, уписан у листу непокретности бр.2860 К.О. Ариље са обимом удела 1/1 , опрема са инвентаром по продајној документацији, и зграда финасијских услуга, која се налази на кат парцели 25/4 К.О. Ариље бр. зграде 1. ул. Браће Вукотића, својина задружна , обим удела 1/1, спратност објекта је Пр+1+Пк, а површина под објектом износи 241м2. Објекат има одобрење за употребу, са земљиштем под објектом и земљиште уз зграду објекат површине 11а, 14м2, врста земљишта градско грађевинско земљиште, својина задружна са обимом удела 1/1 уписан у листу непокретности бр. 2860 К.О. Ариље, и три гараже изграђене на кат. парцели бр. 25/4 К.О. Ариље, ул. Браће Вукотића спратности Пр+0, а површина под објектом износи 63м2, објекат нема одобрење за градњу и није уписан у листу непокретности бр. 2860 К.О. Ариље. 2.Залихе ракије -ракија шљивовица 27,3 степена количина 16.000 литара, - клековача 40 степени количина 2.800 литара и - воћна ракија – малина 45 степени количина 670 литара. 3. Зграда пословних услуга бр. зграде 1. која се налази на кат. парцели бр.1/1 К.О. Ариље, ул. Радоша Бојовића уписана у листу непокретности бр. 2860 К.О. Ариље, површине под објектом 255 м2, спратности Пр+1, објекат има одобрење за употребу и земљиште под зградом - објектом и земљиште уз зграду – објекат у површини 429 м2, врста земљишта градско грађевинско земљиште, врста права – својина облик својине - задружна, носилац права стечајни дужник са обимом удела 1/1. 4. Опел омега, Тип: путничко, запремина мотора: 2198, снага мотора(KW): 106, број шасије W0LOVBM6921039273; број мотора: 2080, година производње: 2002. година нерегистровано. 5. Фиат дукато, тип: фургон; запремина мотора: 3000; снага мотора(KW): 100, броj шасије: ZFA230005573237; број мотора: SOFIN814043220026481922; боја: бела; година производње: 1999 год. нерегистроно. 6. Застава тип: 101 СКАЛА 55 Поли; запремина мотора: 1400; снага мотора (KW): 40; број-шасије: VX1128A0001300161; број мотора: VX 1128A0001300161, боја: црвена; година производње: 24.08.1999. нерегистровано. 7. Застава југо тип: КОРАЛ 1.1; запремина мотора:1190; снага мотора(KW): 48; број шасије: X1145A0001082250; број мотора: VX1145A0001082250, година производње: 09.07.2003. модел: Застава, боја: црвена, нерегистровано. 8. ФАП-Тип: 1721БД/48; запреминa, мотора: 17500; број мотора: 11040; снага мотора (KW): 151; број-шасије: 1721БД/48119337 модел: теретни; боја: црвена; годна-производње: 27.07.2001. нерегистровано. 9. ФАП-Тип: 1318/42 КК запремина мотора: 5858; снагa мотора(KW): 133; број шасије: 1318-42-008871; број мотора: 612.6318655; модел:теретно; боја-црвена 73; година производње: 12.11.1996 , нерегистровано. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 06.04.2015. године у 12,15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: ул. Николе Пашића бр. 38б/други спрат , канцеларија бр.25 Ужице , у присуству комисије за отварање понуда.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Љубиша Ђокић
Telefon: 063/247-228
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014