.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: МУЖЉАНСКИ РИТОВИ
Mesto: Зрењанин
Datum objave oglasa: 10.03.2015
Datum prodaje: 15.04.2015
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

ЦЕЛИНА I 1.Стамбено пословна зграда на адреси Мађарске комуне бр.4 Мужља, уписана у Б-листу 1.део ЛН 17214 КО Зрењанин I,број зграде 1, (објекат преузет из земљишне књиге) на кат.парцели 10052/1 са пословним простором -Девет и више просторија за који није утврђена делатност , уписана у Б-листу 2.део Л.Н.17214 КО Зрењанин I, број посебног дела 2, приземље, површине 162м2, на кат.парц. бр.10052/1 , својина -друштвена , обим удела 1/1; 2.Помоћна зграда у Мужљи у ул.Мађарске комуне бр.4- уписана у Б-листу 1.део листа непокретности 17214КО Зрењанин I бр.зграде 2 (објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи) површине 19м2 на кат.парц.бр.10052/1,својина -друштвена, обим удела 1/1; Опрема по спецификацији која је у прилогу продајне документације. ЦЕЛИНА II 1.Стамбено пословна зграда на адреси Жепчанска бр.2 Мужља, уписана у Б-листу 1.део листа непокретности 17214КО Зрењанин I, на кат.парц. бр.9945/1 бр.зграде 1, површине 306м2,коју чине и то: - једнособан стан- уписан у Б-листу 2.део листа непокретности 17214 број посебног дела 2, приземље, површине 55м2, ,својина друштвена , обим удела 1/1(у стварности објекат срушен); - пословни простор за који није утврђена делатност- , уписана у Б-листу 2.део листа непокретности 17214 број посебног дела 3, приземље, површине 99м2, својина- друштвена , обим удела 1/1(у стварности објекат срушен); 2. помоћна зграда на адреси Жепчанска бр.2, Мужља ,уписана у Б-листу 1.део листа непокретности 17214 КО Зрењанин I,бр.зграде 2, површине 105м2, (објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи),на кат.парцели бр.9945/1 ,својина друштвена , обим удела 1/1; 3.помоћна зграда на адреси Жепчанска бр.2,Мужља, уписана у Б-листу 1.део листа непокретности 17214 КО Зрењанин I,бр.зграде 3, површине 260м2, ,на кат.парцели бр.9945/1 ,( објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи) ,својина друштвена , обим удела 1/1- (у стварности срушен објекат); 4.- помоћна зграда на адреси Жепчанска бр.2,Мужља, уписана у Б-листу 1.део листа непокретности 17214 КО Зрењанин I,бр.зграде 5, површине 135м2, (објекат преузет из земљишне књиге),на кат.парцели бр.9945/1 ,својина друштвена , обим удела 1/1. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 15.04.2015 године у 12:00 часова на следећој адреси:Канцеларија стечајног управника у Зрењанину, ул.Народне омладине 15.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник: Драгица Арсић
Telefon: 064/1464-489
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014