.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ЂУКАНОВИЋ
Mesto: Крупањ
Datum objave oglasa: 23.02.2015
Datum prodaje: 27.03.2015
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 2.010.257,54
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

ОПРЕМА ЗА МЛЕКАРСТВО КАО ЦЕЛИНА КОЈУ ЧИНИ – Дупликатор 500л. за пастеризацију комада 2, Дупликатор 500л. за јогурт комада 2, Када пред преса, Платформа дупликатора, Сирски сто комада 2, Карлица за кајмак комада 10, Лактофриз 2000л, Лактофриз 500л, Лактофриз 200л комада 3, Циркулациона пумпа са 20 м црева, Расхлада кајмака, Бојлер 500л, и цевовод. Јавно надметање одржаће се дана 27.03.2015. године у 12 часова у канцеларији стечајног управника на следећој адреси: улица Слободана Пенезића број 3, Лозница.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Алекса Милојевић
Telefon: 064/3113110 или 015/889583
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik